Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu ystod eang o sgiliau ym maes twristiaeth, digwyddiadau a busnes. Bydd yn rhoi’r wybodaeth a’r mewnwelediadau angenrheidiol i chi allu datblygu dealltwriaeth o reoli sefydliadau twristiaeth a digwyddiadau yn fwy effeithiol.

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch Gradd E neu brof l MP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw ail wyddyn BA (Anrh) mewn Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes twristiaeth a digwyddiadau, er enghraifft: cynadledda a rheoli digwyddiadau, ymgynghoriaeth dwristiaeth a chynllunio, trefnu teithiau, y diwydiant hedfan, marchnata ac ymgynghori.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, gwaith maes a sesiynau ymarferol a thiwtorial. Mae modiwlau yn cynnwys: Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol, Ymddygiad mewn Cyfundrefnau, Cyflwyniad i Letygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau, Marchnata ym meysydd Twristiaeth, Lletygarwch, Digwyddiadau a'r Celfyddydau Coginio, Arferion Gweithredu Digwyddiadau, Lletygarwch Cyfoes.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd angen i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi fynd yn eich blaen, a sefyll arholiadau fel arfer ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Adnoddau digwyddiadau tua £20. Ni fydd costau ychwanegol cysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £4,500

Polisi Ffioedd