Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd yn gwrs blwyddyn, rhan amser, y gellir ei gymhwyso i therapi harddwch neu dylino chwaraeon. Nod y cymhwyster yw rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer therapïau proffesiynol ac yswiriadwy. Byddwch yn datblygu sgiliau i ddarparu triniaethau ymlacio a lleihau straen gan ddefnyddio technegau â llaw. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys anatomi, ffisioleg, ac adnabod afiechydon ac anhwylderau ar y croen, gwasanaethau cwsmeriaid ac arferion cyflogaeth sylfaenol.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru.

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn oherwydd natur prosesau ac agweddau damcaniaethol y cwrs.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall y cwrs hwn arwain at therapïau eraill megis Therapïau Cerrig, Atblygoleg, Therapi Chwaraeon, ac ati.

 • Asesiad

  Mae’r dulliau asesu’n cynnwys sesiynau arsylwi sgiliau ymarferol ac ymdriniaeth ystod, aseiniadau, llyfrau gwaith a phrofion diwedd uned.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn

Ffioedd

£292

Dyddiau/Amseroedd

Llun 6yh-9yh