Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cyrsiau AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) a gynigir yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ennill profiad ac i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd cyfrifyddu. Mae cyrsiau’n cynnwys tair lefel. Mae pob lefel yn cynrychioli cymhwyster ynddo’i hun.

Mae myfyrwyr yn derbyn tystysgrif ar gyfer pob lefel a gyflawnir. Mae angen cofrestru gydag AAT a thelir cost hyn yn uniongyrchol i’r corff proffesiynol.

Ymhlith yr unedau mae Trafodiad Cadw Llyfrau, Rheolaethau Cadw Llyfrau, Elfennau Costio, Defnyddio Meddalwedd Cyfrifeg, Gweithio’n Effeithiol mewn Cyllid ac asesiad Synoptig a fydd yn darparu dealltwriaeth dda i’r gweithiwr cyfrifyddu newydd neu’r rhai sy’n dymuno mynd i mewn i’r amgylchedd cyfrifyddu.

  • Gofynion Mynediad

    Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg. Fodd bynnag, am y siawns orau o lwyddo, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gyda safon dda o Saesneg a Mathemateg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cymwysterau hyn wedi'u bwriadu ar gyfer dysgwyr dros 16 oed mewn ystod eang o leoliadau ond yn bennaf yn gweithio mewn lleoliad cyfrifyddu neu ariannol. Dilyniant i Ddiploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £300

Polisi Ffioedd