Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster lefel 2 yn cynnwys 5 asesiad. Mae’r asesiadau hyn yn cynnwys Trafodion Cadw Cyfrifon, Rheoliadau Cadw Cyfrifon, Elfennau Costio, Defnyddio Meddalwedd Cyfrifeg ac Uned Synoptig, sy’n ymgorffori’r tri asesiad cyntaf eto ynghyd â Gweithio’n Effeithiol mewn Cyllid. Mae’r unedau hyn yn darparu ystod dda o ddealltwriaeth ar gyfer y gweithiwr newydd ym maes Cyfrifeg neu’r rhai sy’n dymuno mynd i mewn i’r amgylchedd cyfrifyddu. Trafodion Cadw Cyfrifon
Mesurau Rheoli Cadw Cyfrifon
Elfennau Costio
Defnyddio Meddalwedd Cyfrifyddu
Gweithio’n Effeithiol mewn Cyllid

  • Gofynion Mynediad

    Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Dystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu. Fodd bynnag, i gael y cyfle gorau o lwyddo, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gydag safon dda o Saesneg a Mathemateg. Os oes gan fyfyrwyr unrhyw gymwysterau ysgol neu goleg perthnasol, gradd neu brofiad arall o gyfrifyddu, mewn rhai amgylchiadau gallai'r rhai roi hawl i fyfyrwyr hawlio eithriadau.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallwch gamu ymlaen at Ddiploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £300

Polisi Ffioedd