Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio unigolion sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes Camddefnyddio Sylweddau a rhai sy’n dymuno cael pro ad. Datblygwyd y cwrs er mwyn grymuso unigolion er mwyn mynd i’r afael â phroblemau a achosir gan gamddefnyddio sylweddau.

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd C
  neu brof l MM mewn Diploma Lefel 3 BTEC a thri TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).
  Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir tâl ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn gwella cy eoedd gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn arbennig o ran gweithio gydag asiantaethau gwirfoddol sy’n delio â chamddefnyddio sylweddau ac fel gweithwyr cynghori yn y Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

  Gall myfyrwyr symud ymlaen i ddilyn Diploma Addysg Uwch mewn Iechyd Cymdeithasol.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau a sesiynau tiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

  Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir tâl ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Deddfwriaeth a Pholisïau
  • Defnyddio Ymchwil mewn Arferion Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Ymarfer Myfyriol
  • Cydweithio rhwng Asiantaethau ym maes Camddefnyddio Sylweddau
  • Materion Cyfoes
  • Caethiwed
 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau
Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn (Amser Llawn)

Cod UCAS

L591

Côd Sefydliad

N13