Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif L2 wedi’i chynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ffermio ac amaethyddiaeth. Cyflwynir y cwrs ar Fferm y Coleg a byddwch yn astudio ystod o bynciau amaeth Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys i gael cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio