Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR AHO) ar eich cyfer chi os ydych chi’n raddedig o bwnc perthnasol sy’n ceisio ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio mewn addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach.

Ar y cwrs, byddwch yn datblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ymarfer llwyddiannus mewn Addysg Ôl-orfodol a’ch hyder fel ymarferydd proffesiynol.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol De Cymru.