Crynodeb o’r cwrs

Cyflwynir hwn fel pecyn hunan-astudio ac yna presenoldeb yn y coleg ar gyfer yr asesiad. Mae’r asesiad yn cynnwys asesiad cyfrifiadurol aml-law ac yna asesiad ymarferol mewn cyfleuster trochi. Y gost yw £ 125 i gynnwys cofrestru, asesu ac ardystio.
Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i gynrychiolwyr brynu dip defaid.