Crynodeb o’r cwrs

Cyflwynir y cwrs hwn dros 1 diwrnod ar gyfer PA1 (modiwl sylfaen gorfodol) a 2 ddiwrnod arall ar gyfer PA6. Mae 2 asesiad – asesiad cyfrifiadurol aml-law ar gyfer PA1 ac yna asesiad ymarferol 2 awr ar gyfer PA6. Cyflwynir yr asesiad cyfrifiadurol yn ystod y rhaglen gyda’r asesiad ymarferol yn cael ei gynnal ar ddiwrnod ar wahân yn dilyn yr hyfforddiant. Y gost yw £ 400 i gynnwys cofrestru, asesu ac ardystio.
Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i gynrychiolwyr brynu plaladdwyr at ddefnydd masnachol.