Tystysgrif Defnydd Diogel o Olch Defaid City & Guilds (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cyfleoedd hyfforddi ac addysgol ar y tir yn canolbwyntio ar ddarparu sylfaen gadarn o ran gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer y rhai sydd ar hyn o bryd, neu’n dymuno bod, yn gyflogedig yn y diwydiant neu sy’n gobeithio astudio’r pwnc ar lefel addysg uwch. Byddwch yn cael y cyfle i ennill ystod o gymwysterau galwedigaethol mewn un o’r canolfannau gorau yng Nghymru – Diplomâu Technegol, Tystysgrifau, Profion Hyfedredd Cenedlaethol a dyfarniadau eraill. I’r rhai sydd eisoes yn cael eu cyflogi yn y sector, mae rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gael trwy Brentisiaethau sy’n cyrraedd safon y diwydiant, ac sy’n ymdrin â phob agwedd ar Hwsmonaeth Sylfaenol i fyny at Gyfrifon a Rheoli Menter.

  • Gofynion Mynediad

    Ffoniwch i drafod.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cyfleoedd hyfforddi ac addysgol ar y tir yn canolbwyntio ar ddarparu sylfaen gadarn o ran gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer y rhai sydd ar hyn o bryd, neu'n dymuno bod, yn gyflogedig yn y diwydiant neu sy'n gobeithio astudio'r pwnc ar lefel addysg uwch.

  • Manylion y cwrs

    Mae'r cyfleoedd hyfforddi ac addysgol ar y tir yn canolbwyntio ar ddarparu sylfaen gadarn o ran gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer y rhai sydd ar hyn o bryd, neu'n dymuno bod, yn gyflogedig yn y diwydiant neu sy'n gobeithio astudio'r pwnc ar lefel addysg uwch. Byddwch yn cael y cyfle i ennill ystod o gymwysterau galwedigaethol mewn un o'r canolfannau gorau yng Nghymru - Diplomâu Technegol, Tystysgrifau, Profion Hyfedredd Cenedlaethol a dyfarniadau eraill. I'r rhai sydd eisoes yn cael eu cyflogi yn y sector, mae rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gael trwy Brentisiaethau sy'n cyrraedd safon y diwydiant, ac sy'n ymdrin â phob agwedd ar Hwsmonaeth Sylfaenol i fyny at Gyfrifon a Rheoli Menter.

Dull Astudio

Amser Llawn

Hyd y cwrs

0.5 Diwrnod

Dyddiau/Amseroedd

½ diwrnod