Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs ymarferol hwn yn cynnwys 1 diwrnod o hyfforddiant ac yna asesiad 2 awr ar ail ddiwrnod.
Mae’r cwrs yn cwmpasu’r holl agweddau sylfaenol ar ddefnyddio a rhoi meddyginiaethau milfeddygol yn ddiogel i gategorïau dethol o dda byw (gwartheg a defaid)
Y gost yw £ 250 i gynnwys cofrestru, asesu ac ardystio.
Gellir defnyddio’r cwrs yn llwyddiannus at ddibenion tystiolaeth Sicrwydd Fferm.