Crynodeb o’r cwrs

Maes llafur:
-Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Asesiad allanol/Arholiad)
-Perfformiad Chwaraeon Ymarferol (Asesiad mewnol)
-Anatomeg a Ffisioleg ar gyfer Perfformiad Chwaraeon (Asesiad/Arholiad Allanol)

Unedau Arbenigol (Asesiad mewnol):
-Hyfforddiant ar gyfer Ffitrwydd Personol
-Arwain Gweithgareddau Chwaraeon
-Ffordd o Fyw a Lles
-Anafiad a’r Perfformiwr Chwaraeon
-Cynnal Digwyddiad Chwaraeon
-Gweithgareddau Antur ac Awyr Agored Ymarferol ar y Tir
-Gweithgareddau Antur ac Awyr Agored Ymarferol ar Ddwr