Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Busnes a’r Gyfraith yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o reoli busnes.

Cydnabyddir bod y cymhwyster hwn yn gam cyntaf i allu gweithio mewn cwmni cyfreithiol neu ddod yn gyfreithiwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Rheoli Twristiaeth Busnes (BTM).

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio ar gyfer Diploma Atodol Lefel 3 BTEC mewn Busnes, gyda Thystysgrif Lefel 3 mewn Cyfraith Gymhwysol ac yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio ar gyfer Diploma Lefel 3 BTEC mewn Busnes a Diploma Atodol yn y Gyfraith.