Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn un o’r llu o swyddi Gwasanaethau Cyhoeddus sydd ar gael e.e yn yr Heddlu , y Lluoedd Arfog, Y Gwasanaeth Tân ac Achub a’r gwasanaethau cyhoeddus heb lifrai.

  • Gofynion Mynediad

    Detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-E. Cymhwyster Lefel 1 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gall myfyrwyr gamu ymlaen i’r Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai (UPS) yng Ngrwp Colegau NPTC neu swydd mewn un o’r Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai fel y Llynges Frenhinol, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân a rhai eraill.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd