Crynodeb o’r cwrs

Cwrs rhan-amser yw hwn, gyda sesiwn ymarferol 3 awr. Wedi’i gynllunio i gwmpasu sgiliau datblygedig iawn mewn addurno cacennau i gynnwys datblygu sgiliau datblygedig iawn wrth weithio gydag eisin brenhinol, a past siwgr, modelu gyda phastiau i gynnwys marzipan a chyfryngau past eraill, gwneud a defnyddio sgiliau datblygedig iawn wrth wneud pibellau, past siwgr a gwifrau blodau, technegau mewn gwaith siocled uwch a hefyd cynhyrchu dyluniadau cacennau datblygedig iawn. Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â llawer iawn o sgiliau datblygedig iawn yn y maes hwn. Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus gall yr ymgeisydd ddefnyddio’r cymhwyster i ymgeisio am swydd yn y diwydiant becws mewn adran arbenigol, neu i gychwyn ei fusnesau ei hun.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal mewn sesiynau 3 awr ar nos Fercher, rhwng 5-8pm.