Tystysgrif Lefel 1 NVQ mewn Lletygarwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae rhaglen Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Sgiliau Lletygarwch yn cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol sy’n ofynnol ar gyfer gweithio yn y diwydiant bwyd deinamig.

Cyflwynir y cymhwyster mewn amgylchedd Coleg lle mae’r myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i brofiadau diwydiant gwaith go iawn ym Mwytai Hyfforddi Themâu a Blasws y Coleg a’r gegin gynhyrchu.

Bydd sgiliau coginio a gwasanaeth bwyd yn cael eu dysgu gan arddangosiadau ymarferol, bywiog a bydd profiad ymarferol yn caniatáu cyfle i ymarfer y sgiliau maen nhw wedi’u dysgu. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad).

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae’r Dystysgrif NVQ yn darparu sylfaen ardderchog ar gyfer y rhai sydd am gamu ymlaen i yrfa yn y diwydiant lletygarwch. Gallwch chi hefyd ymgeisio am Ddiploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Lletygarwch.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol cysylltiedig â chwrs am wisg ac ati.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd