Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifyddu (Sylfaen) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster lefel 2 yn cynnwys 5 asesiad. Mae’r asesiadau hyn yn cynnwys Trafodion Cadw Cyfrifon, Rheoliadau Cadw Cyfrifon, Elfennau Costio, Defnyddio Meddalwedd Cyfrifeg ac Uned Synoptig, sy’n ymgorffori’r tri asesiad cyntaf eto ynghyd â Gweithio’n Effeithiol mewn Cyllid. Mae’r unedau hyn yn darparu ystod dda o ddealltwriaeth ar gyfer y gweithiwr newydd ym maes Cyfrifeg neu’r rhai sy’n dymuno mynd i mewn i’r amgylchedd cyfrifyddu.

 • Gofynion Mynediad

  Nid yw AAT yn gosod unrhyw ragofynion ar gyfer astudio Dystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifyddu. Fodd bynnag, i gael y cyfle gorau o lwyddo, rydym yn argymell bod myfyrwyr yn dechrau eu hastudiaethau gydag safon dda o Saesneg a Mathemateg. Os oes gan fyfyrwyr unrhyw gymwysterau ysgol neu goleg perthnasol, gradd neu brofiad arall o gyfrifyddu, mewn rhai amgylchiadau gallai'r rhai roi hawl i fyfyrwyr hawlio eithriadau.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch gamu ymlaen at Ddiploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifyddu.

 • Manylion y cwrs

  Dysgwyr sy'n oedolion y maent am gyrchu'r byd cyfrifyddu.

 • Manylion y cwrs
  • Trafodion Cadw Cyfrifon
  • Mesurau Rheoli Cadw Cyfrifon
  • Elfennau Costio
  • Defnyddio Meddalwedd Cyfrifyddu
  • Gweithio'n Effeithiol mewn Cyllid

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Neath College - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn

Ffioedd

£282

Dyddiau/Amseroedd

Bannau Brycheiniog, Iau, 1yp-6yh
Castell-nedd Maw, 13yp-6:15yh
Y Drenewydd Mer, 1yp-6:15yh