Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr ôl-16 i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau i baratoi ar gyfer gyrfa mewn ystod o fusnesau.