VTCT Tystysgrif Lefel 2 mewn Barbro (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif  VTCT Lefel 2 mewn Barbro yn gwrs rhan-amser mewn trin gwallt sy’n para am flwyddyn.  Mae’r cymhwyster galwedigaethol hwn wedi’i gynllunio i ddatblygu nifer o sgiliau barbro i lefel uwch o allu galwedigaethol a fydd yn eich paratoi ar gyfer y sector trin gwallt i ddynion fel steilydd i’r ddau ryw.  Mae’r rhaglen hon yn cwmpasu sgiliau steilio a lliwio, ymgynghoriadau gyda chleientiaid, iechyd a diogelwch, sgiliau manwerthu a chyfathrebu, torri gwallt i ddynion a gwallt yr wyneb.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru

  19 oed a throsodd. Rhaid meddu ar Ddiploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt yn barod.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i barhau gyda'ch astudiaethau i Ddiploma Lefel 3 mewn Barbro a/neu gyrsiau sgiliau uwch.

 • Asesiad

  Mae dulliau asesu yn cynnwys arsylwi ar waith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu ar lafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd yr unedau. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol i gyflawni’r asesiadau. At hynny, bydd rhaid iddynt gwblhau gwaith cartref sy’n cynnwys creu portffolio o dystiolaeth drwy gwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

I'w Gyh

Ffioedd

£293

Dyddiau/Amseroedd

1 noson yr wythnos- 5:30 pm tan 8:30 pm