Tystysgrif Lefel 2 mewn Diflewio trwy Gwyro (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 2 mewn Diflewio â Chwyr yn gwrs harddwch rhan-amser byr. Mae’r rhaglen wedi’i dylunio’n benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth dynnu blew gan ddefnyddio technegau cwyro. Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn am arferion iechyd a diogelwch mewn amgylchedd salon, gofal cleientiaid a chyfathrebu mewn diwydiannau gysylltiedig â harddwch. Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o sgiliau ymarferol hefyd. Bydd y rhaglen hon yn datblygu eich sgiliau therapi harddwch at safon uchel o allu galwedigaethol, fel y gallwch berfformio eich gwasanaethau salon eich hun.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru.

  Mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y rhaglen hon yn eich galluogi i barhau â'ch astudiaethau at gymhwyster cwyro personol i ddynion a menywod.

 • Asesiad

  Mae dulliau asesu'n cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion diwedd uned ysgrifenedig.  Bydd gan ddysgwyr waith cartref i'w gwblhau, sy'n cynnwys creu portffolio tystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

12 Wythnos (3 awr yr wythnos)

Ffioedd

£198

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh