Tystysgrif Lefel 2 mewn Trin Gwallt (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r VTCT VRQ Tystysgrif Lefel 2 mewn Trin Gwallt yn gwrs rhan-amser am flwyddyn. Mae’n cynnwys siampŵo a chyflyru’r gwallt, sgiliau torri a steilio sylfaenol, ymgynghori â chleientiaid, gan gynnwys adnabod clefydau ac anhwylderau croen y pen. Mae pynciau eraill yn cynnwys iechyd a diogelwch sylfaenol mewn salonau, manwerthu, sgiliau derbynfa a gofal cwsmeriaid.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn ymrestru.

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 19 oed neu drosodd ac wedi cyflawni'r Diploma lefel 1 mewn Trin Gwallt.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i barhau â'u hastudiaethau i Drin Gwallt Lefel 3 a/neu gyrsiau sgiliau uwch.

 • Asesiad

  Ymhlith y dulliau asesu mae arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd unedau.  Yn ogystal, bydd gan ddysgwyr waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, llenwi llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

  Bydd angen mynediad at gamera (nid ffôn symudol) ar ddysgwyr i gofnodi eu portffolios.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Fl

Ffioedd

Offer: £199 Gwisg: £36 Nwyddau traul: £35 Mae'r symiau uchod yn seiliedig ar brisiau cyfredol ac efallai y byddant yn newid.

Dyddiau/Amseroedd

Afan Iau 4.30yp – 9yh

Y Drenewydd Maw 4.30yp – 9yh