Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 2 mewn Colur ac Ymgynghoriaeth Harddwch yn gwrs blwyddyn, rhan-amser. Mae unedau gorfodol yn cynnwys busnes, manwerthu ac iechyd a diogelwch.

Mae’r rhaglen hon hefyd yn ymdrin ag agweddau ar anatomeg a ffisioleg sy’n ymwneud â chroen, gwallt, tyfiant gwallt, afiechydon ac anhwylderau.

Yn ogystal, mae’n cynnwys iechyd a diogelwch salon, cymwysiadau colur dydd, gyda’r nos a chywirol, siapio aeliau, arlliw llygadlys ac ael, cymhwysiad lash ffug, gofal cartref cleientiaid a chyngor ôl-ofal. Mae’r cwrs yn rhedeg un noson yr wythnos.