Tystysgrif Lefel 2 VRQ mewn Technoleg Ewinedd (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r VTCT VRQ Lefel 2 Tystysgrif mewn Triniaethau Ewinedd yn  gwrs harddwch rhan-amser un flwyddyn. Mae’n cwmpasu trin ewinedd a chelfyddyd ewinedd sylfaenol, gan gynnwys strwythur a thwf ewinedd a chlefydau ac anhwylderau’r croen a’r ewinedd, anatomi’r llaw a’r fraich, a gweithdrefnau ymarferol trin ewinedd, sy’n edrych ar dechnegau ymgynghori a chyngor ar ofal yn y cartref.  At hynny, mae’r rhaglen yn cwmpasu technegau ewinedd artiffisial, gan gynnwys theori ac arfer lapiau sidan, gosod pennau ewinedd, blendio ac ewinedd acrylig. Mae hefyd yn canolbwyntio ar fusnes, manwerthu ac iechyd a diogelwch.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn ymrestru.

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i weithio fel technegwyr ewinedd proffesiynol wedi'u hyswirio'n llawn a chaniatáu iddynt barhau â'u hastudiaethau hyd at NVQ lefel 3 mewn Technegau Ewinedd a/neu gyrsiau celfyddyd ewinedd eraill.

 • Manylion y cwrs

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, holi ar lafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned.  Yn ogystal, bydd gan ddysgwyr waith cartref i'w gwblhau, sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, llenwi llyfrau gwaith ac ymgymryd ag astudiaethau achos ar gyfer trin ewinedd, trin y traed ac ewinedd artiffisial.  Yn ogystal, bydd gan y dysgwyr aseiniad i'w gwblhau lle gofynnir iddynt ymchwilio i'r gwahanol fathau o ewinedd artiffisial sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn yr amgylchedd proffesiynol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

1 flwyddyn (1 noson yr wythnos)

Ffioedd

£293

Dyddiau/Amseroedd

Llun 6yh-9yh