Tystysgrif Lefel 3 C&G mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn rhan o’r Dyfarniad a’r Dystysgrif mewn Hyfforddi, Asesu, Ansawdd, Cymwysterau Sicrwydd (TAQA 6317) ar gyfer y rhai sydd eisiau cael rôl asesu.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n asesu sgiliau proffesiynol, yn ogystal â gwybodaeth a dealltwriaeth yn y gweithle. Ei nod yw helpu’r myfyriwr i ddeall y strategaethau asesu. Mae’n ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sydd eisiau bod yn aseswyr cwbl gymwys mewn ystafell ddosbarth neu amgylchedd gwaith.

 • Gofynion Mynediad

  Hefyd rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y cymhwyster fodloni’r canlynol:

  • bod yn rhan o Ganolfan Asesu
  • cael mynediad at o leiaf 2 ymgeisydd i’w hasesu
  • cael mynediad at Aseswr/ Mentor ar gyfer cydlofnodi
  • bod â chymhwysedd galwedigaethol yn y cymhwyster maent yn ei asesu.
 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall y dysgwyr barhau ag addysgu tymor hir yn y sector dysgu ac, ar ôl cwblhau lefel 3, gall y dysgwyr symud ymlaen i lefel 4.

 • Manylion y cwrs

  Cam Un – 3 Gweithdy hanner diwrnod:

   

  Cyflwyniad i’r dyfarniad ac i’r gofynion asesu

  Sut i gynllunio ar gyfer asesu

  Sut i asesu perfformiad a gwybodaeth ymgeisydd yn erbyn safonau cenedlaethol

  Sut i gofnodi a phrosesu penderfyniadau asesu

  Sut i safoni penderfyniadau asesu

  Cam Dau – Dangos Sgiliau Asesu:

  Mae’r cam hwn yn cael ei gynnal yng ngweithle’r Ymgeisydd Asesu. Asesir yr Ymgeisydd Asesu yn cynllunio ac yn cynnal asesiadau ac yn cwblhau cofnodion asesu gyda’r Mentor.

 • Asesiad

  Mae Ymgeiswyr Asesu’n paratoi portffolio bach yn dangos eu cymhwysedd fel Aseswr. Hefyd mae Ymgeiswyr Asesu’n cael eu harsylwi yn eu gweithle’n cynnal asesiadau ac yn rhoi adborth i’w hymgeiswyr, gan Diwtor/Aseswr y Cwrs.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Neath College - 01639 648000