Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs cymhwyster a gymeradwywyd gan ABBE yn darparu llwybr gwych i fyd asesiad ynni Adeiladu Newydd. P’un a ydych chi’n bensaer, adeiladwr, neu’n rhywun sydd â diddordeb mewn gyrfa newydd mewn asesu ynni.

Mae cwrs Elmhurst Energy yn cael ei gyflwyno ar gyflymder sy’n addas i bob unigolyn ac yn sicrhau bod y rhai sy’n mynychu yn teimlo’n hyderus ynglyn â rhoi’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar waith.