Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff Sweden yn gwrs rhan-amser blwyddyn y gellir ei gymhwyso i therapi harddwch neu dylino chwaraeon. Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer therapïau proffesiynol ac yswiriadwy.

Byddwch yn datblygu sgiliau i ddarparu triniaethau hamddenol a lleihau straen gan ddefnyddio technegau llaw.

Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys anatomeg, ffisioleg ac adnabod afiechydon ac anhwylderau croen, gwasanaeth cwsmeriaid ac ymarfer cyflogaeth sylfaenol.