Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff Sweden yn gwrs rhan-amser blwyddyn y gellir ei gymhwyso i therapi harddwch neu dylino chwaraeon. Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer therapïau proffesiynol ac yswiriadwy.

Byddwch yn datblygu sgiliau i ddarparu triniaethau hamddenol a lleihau straen gan ddefnyddio technegau llaw.

Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys anatomeg, ffisioleg ac adnabod afiechydon ac anhwylderau croen, gwasanaeth cwsmeriaid ac ymarfer cyflogaeth sylfaenol.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru.

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hyn oherwydd natur prosesau ac agweddau damcaniaethol y cwrs.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall y cwrs hwn arwain at therapïau eraill megis Therapïau Cerrig, Atblygoleg, Therapi Chwaraeon, ac ati.

 • Asesiad

  Mae’r dulliau asesu’n cynnwys sesiynau arsylwi sgiliau ymarferol ac ymdriniaeth ystod, aseiniadau, llyfrau gwaith a phrofion diwedd uned.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £231

Polisi Ffioedd