Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Busnes a Gweinyddu

Crynodeb o’r cwrs

Bydd gofyn i Bennaeth yr Ysgol gwblhau’r dudlaen hon

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn

Ffioedd

Pris Ar Gais

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh