Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Lletygarwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnig cymhwyster arbenigol sy’n canolbwyntio ar agweddau penodol ar gyflogaeth yn y sector lletygarwch. Mae’n rhoi sylw i bynciau megis paratoi bwyd, gwasanaeth mewn bwyty, cynnal digwyddiad, derbynfa gwesty a gwerthu/marchnata a chyfrifon.

  • Gofynion Mynediad

    Tystysgrif VRQ/NVQ Lefel 1 mewn Lletygarwch.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd cwblhau’r rhaglen flwyddyn hon yn caniatáu i fyfyrwyr gamu ymlaen yn naturiol i VRQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu gael mynediad uniongyrchol at waith.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd