Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cynnig cymhwyster arbenigol sy’n canolbwyntio ar agweddau penodol ar gyflogaeth yn y sector lletygarwch. Mae’n rhoi sylw i bynciau megis paratoi bwyd, gwasanaeth mewn bwyty, cynnal digwyddiad, derbynfa gwesty a gwerthu/marchnata a chyfrifon.