VTCT VRQ Diploma Lefel 3 mewn Barbro

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif VTCT Lefel 3 mewn Barbro yn gymhwyster 1 flwyddyn mewn trin gwallt. Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio’n benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uwch trwy amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys iechyd a diogelwch, ymgynghoriadau gyda chleientiaid; torri uwch a gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau i gleientiaid. Mae’r unedau hyn i gyd yn orfodol.

Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth a’u sgiliau drwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol a fydd yn cynnwys: gwirio lliw gwallt; gwasanaethau a thriniaethau croen pen arbenigol; pyrmio a lliwio. Mae strwythur y cymhwyster hwn yn rhoi’r hyblygrwydd i ddysgwyr er mwyn iddynt allu datblygu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth a’r sgiliau gan ddibynnu ar ei llwybr gyrfaol penodedig fel triniwr gwallt/sterilydd.

 

 

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru. 18 oed a throsodd. Rhaid meddu ar Ddiploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt yn barod.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi myfyrwyr i barhau â’u hastudiaethau i NVQ Lefel 4 mewn trin Gwallt a/neu gyrsiau sgiliau uwch eraill.

   

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu gwisg unffurf a byddai cael mynediad i gamera (dim ffôn symudol) o fantais ar gyfer dogfennau portffolio. Pris y wisg unffurf: I’w gadarnhau Nwyddau: £35 Pris y Cit: I’w gadarnhau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn