UAL Diploma Estynedig L3 yn y Cyfryngau Creadigol gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs cyffredinol hwn yn galluogi dysgwyr i ennill profiad a sgiliau mewn pob math o arbenigeddau ym maes y cyfryngau. Mae sgiliau ymarferol a chyfrifiadurol yn hanfodol, a bydd y gallu i ddarlunio yn helpu i ddelweddu’ch syniadau. Bydd angen sgiliau dadansoddi da a pharodrwydd i arbrofi a gweithio fel tîm cynhyrchu, ynghyd ag ymrwymiad a dyfalbarhad.

  • Gofynion Mynediad

    5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Saesneg. Cymhwyster Lefel 2 priodol. Cyfweliad.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i gamu ymlaen i gyrsiau lefel uwch e.e. diploma cenedlaethol uwch a chyrsiau gradd, ac yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes cynhyrchu yn y cyfryngau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 years