UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs celf a dylunio cyffredinol hwn yn galluogi dysgwyr i ennill profiad a sgiliau ymarferol ar draws pob math o feysydd celf a dylunio. Os ydych chi wedi ymrwymo i astudiaeth bellach neu yrfa mewn celf a dylunio, dyma’r cwrs i chi. Mae’r maes llafur yn ddeinamig ac eang, gan gynnig llawer o gyfleoedd cyffrous i chi ddefnyddio’ch dychymyg a’ch creadigrwydd. Mae’r gallu i ddarlunio a sgiliau ymarferol yn hanfodol, ac mae sgiliau cyfrifiadurol da yn bwysig hefyd. Bydd angen llygad da am siâp a lliw, sgiliau dadansoddi da a pharodrwydd i arbrofi, yn ogystal ag ymrwymiad a dyfalbarhad. Mae hwn yn gwrs lefel 3, sy’n gyfwerth â 3 chymhwyster Safon Uwch.

  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster Lefel 2 mewn pwnc priodol neu 5 TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gael mynediad i gyrsiau lefel uwch e.e. diploma sylfaen mewn celf a dylunio a chyrsiau gradd, ac yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes celf a dylunio.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd