UAL Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig UAL Lefel 3 mewn Celf a Dylunio yn gwrs celfyddydau cyffredinol Addysg Bellach Amser Llawn, sy’n eich galluogi i ennill profiad a sgiliau ymarferol ar draws ystod eang o dechnegau celf a dylunio. Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn ddylunydd, artist neu gael gyrfa greadigol wrth wneud Bagloriaeth Cymru. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Os ydych chi wedi ymrwymo i astudio ymhellach neu yrfa yn y maes hwn, yna dyma’r cwrs i chi. Mae’r maes llafur yn ddeinamig ac yn eang, gan gynnig llawer o gyfleoedd cyffrous i chi ddefnyddio’ch dychymyg a’ch creadigrwydd. Mae gallu lluniadu a sgiliau ymarferol yn hanfodol, tra bod sgiliau cyfrifiadurol da hefyd yn bwysig. Bydd angen llygad arnoch am siâp a lliw, sgiliau dadansoddi da a pharodrwydd i arbrofi, ynghyd ag ymrwymiad a dyfalbarhad. * Dim ond fel rhan o’r cwrs hwn yng Ngholeg Castell-nedd ac Afan y cynigir Bagloriaeth Cymru.

 • Gofynion Mynediad

  Cymhwyster Lefel 2 perthnasol neu 5 TGAU Gradd C neu uwch i gynnwys TGAU Saesneg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr fynd ar gyrsiau lefel uwch, e.e. Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio a chyrsiau gradd, hefyd i'w paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes Celf a Dylunio.

 • Modiwlau’r cwrs

  Y diploma estynedig yw ail flwyddyn cwrs celf a dylunio 2 flynedd. Yn ystod y flwyddyn hon bydd myfyrwyr yn cwblhau 4 uned, yr uned olaf fydd y FMP (Prosiect Mawr Terfynol). Mae'r unedau'n eang ac yn amrywiol o ran proses a chanlyniad yn amrywio o baratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol i ganolbwyntio ar y gynulleidfa a datblygu eu hunain fel artistiaid. Bydd myfyrwyr yn dewis datblygu canlyniadau sy'n berthnasol i'w diddordebau ac yn briodol ar gyfer eu dilyniant gyrfa ee paentio ffotograffiaeth dylunio mewnol 3D.

 • Asesiad

  Byddwch yn dysgu - trwy wersi a addysgir / dosbarthiadau ymarferol / astudio hunangyfeiriedig - sgiliau technegol / gwybodaeth sylfaenol, ac ati.

  Y gwahanol feysydd y byddwch chi'n canolbwyntio'n bennaf arnyn nhw yw paentio, darlunio, ffotograffiaeth 3D

  Gwneir asesiad trwy asesiad parhaus / gwaith cwrs / aseiniadau ysgrifenedig.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd