UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig UAL Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn y dechnoleg a’r prosesau sy’n sail i deledu modern, cynhyrchu ffilm a pherfformio digwyddiadau Celfyddydau Creadigol. Rydym yn cynnig ystod o arbenigeddau gan gynnwys; celf golygfaol, adeiladu setiau, adeiladu gwisgoedd, gwneud propiau, dylunio set a gwisgoedd a cholur a gwallt i berfformwyr.

Byddwch yn dilyn cyflwyniad eang i’r arbenigeddau ac yn cael cyfle i gymryd rhan mewn astudiaeth fawr ar ddiwedd pob blwyddyn. Yn ystod y cwrs cewch gyfle i ymgysylltu â’r ystod eang ac amrywiol o raglenni perfformio.

Y cyfuniad o leoliadau, gweithdai, lleoedd adeiladu, stiwdios dylunio, technolegau llwyfan a gweithdai. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

  • Gofynion Mynediad

    Cyflawnir 5 TGAU yn A * - C, i gynnwys Mathemateg neu Saesneg / Cymraeg. Diploma BTEC Lefel 2 mewn pwnc cysylltiedig ar Radd Teilyngdod neu'n uwch.

    Mae angen i bob myfyriwr hefyd gyflwyno portffolio boddhaol o waith ymarferol mewn cyfweliad.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddilyn cyflogaeth fel criw llwyfan, dylunydd cynorthwyol, artist golygfaol neu reolwr cynorthwyol mewn lleoliadau celfyddydau perfformio a chynyrchiadau teledu a ffilm.

    Fel arall, mae'r cymhwyster hwn yn darparu dilyniant i Addysg Uwch mewn cyrsiau fel Dylunio Setiau Ffilm a Theledu, Gwisgoedd a Dylunio Perfformiad, Colur ac Effeithiau Arbennig ar gyfer Teledu a Ffilm.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd