UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 2 UAL mewn Celf a Dylunio yn gwrs addysg bellach amser llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno ennill profiad a sgiliau mewn ystod o arbenigeddau artistig ac o bosibl weithio fel artist proffesiynol. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Mae’r maes llafur yn eang a bydd yn darparu llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch dychymyg a’ch creadigrwydd. Mae gallu lluniadu a sgiliau ymarferol hefyd yn bwysig a bydd angen llygad arnoch am liw a siâp, parodrwydd i arbrofi yn ogystal ag ymrwymiad.

 • Gofynion Mynediad

  Mae ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol i sicrhau bod ganddyn nhw'r potensial i gyflawni'r cymhwyster. Mae dau TGAU (gradd C neu uwch) yn ddymunol, ynghyd â phortffolio o waith creadigol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i fynd ar gyrsiau lefel uwch, e.e. Diploma Lefel 3 a'u paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes celf a dylunio.

  Mae'r diwydiannau creadigol yn stori lwyddiant go iawn, yn cynhyrchu £ 36 biliwn y flwyddyn ac yn cyflogi 1.5 miliwn o bobl yn y DU. Dewch yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o Animeiddwyr, dylunwyr Ffasiwn, Dylunwyr Cerbydau, pobl greadigol Hysbysebu ac Ap, Ffotograffwyr, Dylunwyr Mewnol, artistiaid Cysyniad, dylunwyr Set Ffilm, dylunwyr Gemwaith ac Artistiaid Cain, ac ati.

 • Modiwlau’r cwrs

  Byddwch yn archwilio deunyddiau, technegau a chysyniadau mewn amrywiaeth o feysydd llwybr gan gynnwys: Graffeg, Darlunio, Seiliedig ar Amser, Tecstilau, Ffasiwn, Ffotograffiaeth, Crefftau Dylunio, dylunio 3D a Chelf Gain; paentio, gwneud printiau a cherflunio.

  Yn y tymor olaf byddwch yn arbenigo yn un o'r prif feysydd llwybr hyn sy'n eich galluogi i baratoi'ch portffolio ar gyfer symud ymlaen i gwrs Lefel 3 a / neu gyflogaeth.

 • Asesiad

  Byddwch yn dysgu trwy amryw o ffyrdd gan ddefnyddio gweithdai, arddangosiadau, gwaith grwp, prosiectau annibynnol sy'n cynyddu o ran hyd, rhyddid dewis a chymhlethdod.

  Mae Blwyddyn 1 yn dechrau gyda cham Archwilio 10 wythnos yn eich cyflwyno i amrywiaeth o syniadau a ffyrdd newydd o weithio. Yn yr ail gam byddwch yn archwilio prosiectau hirach mewn gweithio 2D, 3D ac Amser. Byddwch yn gorffen y flwyddyn gyda Phrosiect Mawr Terfynol yn rhoi rhyddid ichi archwilio'ch hoff ardal llwybr.
  Yn eich Prosiect Mawr Terfynol hunangyfeiriedig a'ch arddangosfa diwedd blwyddyn.

  Asesir eich gwaith yn ffurfiol ac yn anffurfiol yn barhaus, gydag adborth llafar ac ysgrifenedig yn aml gyda graddio. Asesir eich Prosiect Mawr Terfynol fel Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

 • Costau Ychwanegol

  Byddwch yn cael rhestr fach o'r deunyddiau a'r offer gofynnol yn y cyfweliad.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd