UAL Diploma L2 mewn Celf a Dylunio (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs celf a dylunio yn galluogi dysgwyr i ennill profiad a sgiliau mewn amrywiaeth o arbenigeddau. Mae’r maes llafur yn eang, gan gynnig llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch dychymyg a’ch creadigrwydd. Mae’r gallu i ddarlunio a sgiliau ymarferol yn bwysig hefyd a bydd angen llygad am liw a siâp, parodrwydd i arbrofi ac ymrwymiad.

  • Gofynion Mynediad

    2 TGAU Graddau A* - E neu gymhwyster Lefel 1 priodol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i gamu ymlaen i gyrsiau lefel uwch e.e. Diploma Estynedig a’u paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes celf a dylunio.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd