UAL Diploma Lefel 2 yn y Cyfryngau Creadigol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ennill profiad a sgiliau mewn pob math o feysydd yn y diwydiant. Os ydych chi wedi ymrwymo i astudiaeth bellach neu yrfa mewn cynhyrchu yn y cyfryngau, dyma’r cwrs i chi. Mae’r maes llafur yn cynnig ystod eang o unedau, gan gynnwys technegau cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu mewn Teledu, hysbysebu Fideo, Ffotograffiaeth a’r cyfryngau digidol. Mae creadigrwydd a
dychymyg yn allweddol, ac mae sgiliau dadansoddi da yn bwysig er mwyn gwireddu eich syniadau.

  • Gofynion Mynediad

    2 TGAU Graddau A*- E neu gymhwyster Lefel 1 priodol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn helpu dysgwyr i gamu ymlaen i gyrsiau addysg uwch e.e. Diploma Cenedlaethol Uwch a chyrsiau gradd, ac yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth ym maes y cyfryngau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 year