Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi dull ymarferol o ddatblygu sgiliau coginio a gwasanaeth bwyd proffesiynol. Wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd ag ychydig neu ddim profiad yn y diwydiant lletygarwch, bydd yn eich galluogi i ennill y profiad a’r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch neu ymuno â’r diwydiant.