VTCT Diploma Lefel 1 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r VTCT Diploma Lefel 1 mewn Therapi Harddwch yn gymhwyster sydd wedi’i gynllunio’n benodol i’ch cyflwyno i sgiliau therapi harddwch ymarferol. Bydd sgiliau therapi harddwch dysgwyr yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gwaith go iawn neu realistig. Diben y cymhwyster hwn yn datblygu eich sgiliau mewn therapi harddwch, a bydd yn rhoi sylfaen ar gyfer dysgu pellach i chi. Bydd hefyd yn eich galluogi i gyflawni eich gwasanaethau sylfaenol eich hun ac i gynorthwyo eraill yn y salon. Mae’n cynnwys celf colur ffotograffig/trin ewinedd dwylo a thraed sylfaenol/gofal croen/technegau gosod colur sylfaenol a phaentio wynebau ar thema

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year