Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 1 VTCT mewn Therapi Harddwch yn gymhwyster sydd wedi’i gynllunio’n benodol i’ch cyflwyno i sgiliau therapi harddwch ymarferol. Bydd sgiliau therapi harddwch dysgwyr yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gwaith real neu realistig.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).