VTCT Diploma Lefel 2 Cymhwyster Technegol mewn Therapi Harddwch (16-18 oed) (Amser llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs VTCT Diploma Lefel 2 Cymhwyster Technegol mewn Therapi Harddwch (16-18 oed) yn cwmpasu agweddau ar anatomeg a ffisioleg, croen, twf, clefydau ac anhwylderau’r gwallt ac iechyd a diogelwch yn y salon. Mae’r agweddau ymarferol yn cynnwys colur gyda’r nos a cholur cywiro, llunio aeliau, lliwio amrannau ac aeliau, cwyro, trin ewinedd, trin traed, triniaethau wyneb a chyflogadwyedd. Mae hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn therapyddion harddwch.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen Llwyddo/ Llwyddo* a'r amrywiaeth briodol o gyrsiau TGAU A*-E. Pum TGAU gradd C neu uchod (neu gyfwerth), cyfweliad llwyddiannus. Rhaid i ddysgwyr fod rhwng 16 a 18 oed.

  • Rhagolygon Gyrfa

    I Lefel 3 Therapi Harddwch (cyffredinol), Therapi Cymhwysol Lefel 3 a Therapi Chwaraeon neu yrfa mewn hyrwyddo colur a chosmetigau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year