VTCT Diploma Lefel 3 mewn Coluro a Gwallt Theatrig, Effeithiau Arbennig a’r Cyfryngau (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel artist coluro proffesiynol ym meysydd y theatr a’r cyfryngau yn cynnwys: arferion iechyd a diogelwch; gofal cleientiaid a chyfathrebu; coluro’r wyneb a brwsh aer; colur cuddliw; colur i’r cyfryngau; colur ffasiwn a ffotograffiaeth; postiche arddull a gosod a chymhwyso darnau prosthetig a chapiau moel.

  • Gofynion Mynediad

    Pum TGAU Graddau C neu uwch (neu gymhwyster Lefel 2 Harddwch/Trin Gwallt). Mae gofyn i fyfyrwyr aeddfed gyflawni cyfweliad llwyddiannus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r diwydiant ffilm yn Ne Cymru yn hynod o fywiog. Bydd y cymhwyster hwn yn cynnig llwybr dilyniant cwricwlwm i chi gamu ymlaen i lwybrau AU fel: HNC/HND mewn Astudiaethau Coluro Creadigol a hefyd BA (Anrh) mewn Coluro ar gyfer Ffilm, Teledu a'r Cyfryngau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year