VTCT Diploma Lefel 3 mewn Coluro a Gwallt Theatrig, Effeithiau Arbennig a’r Cyfryngau (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Colur Theatrig, Effeithiau Arbennig a Cholur Gwallt a’r Cyfryngau yn gymhwyster lefel dechnegol i ddysgwyr sy’n chwilio am yrfa fel artist colur cyfryngau theatrig cyflogedig a / neu hunangyflogedig.

Byddwch yn gweithio gyda pherfformwyr i lefel uchel o allu galwedigaethol, gan ddarparu gwasanaethau gwallt a cholur yn y diwydiannau cyfryngau, theatr, celfyddydau perfformio, ffasiwn a ffotograffiaeth.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

 • Gofynion Mynediad

  Pum Gradd TGAU Gradd C neu'n uwch (neu gymhwyster Harddwch / Trin Gwallt Lefel 2). Mae angen cyfweliad llwyddiannus ar fyfyrwyr aeddfed.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae'r diwydiant ffilm yn ne Cymru yn hynod o fywiog. Bydd y cymhwyster hwn yn cynnig llwybr dilyniant cwricwlwm cyffrous i lwybrau AU fel: astudiaethau colur creadigol HNC / HND a hefyd BA (Anrh) mewn colur Ffilm, Teledu a'r Cyfryngau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio'n effeithiol fel artist colur cyfryngau theatrig proffesiynol gan gynnwys ymarfer iechyd a diogelwch; gofal a chyfathrebu cleientiaid; colur brwsh aer i'r wyneb; colur cuddliw; colur cyfryngau; colur ffasiwn a ffotograffig; postiche steil a ffit a chymhwyso darnau prosthetig a chapiau moel.

  Mae'r unedau hyn i gyd yn orfodol. Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sgiliau ymhellach trwy ddewis nifer o unedau arbenigol dewisol sy'n cynnwys: creu a bwrw darnau prosthetig bach a chapiau moel; celf wyneb a chorff; dyluniad gwallt ffantasi; cynllunio celfyddydau cynhyrchu; triniaethau eyelash a ael a chyfathrebu gweledol 2D - cyflwynir y rhestr lawn o unedau dewisol yn llyfr Cofnod Asesu'r dysgwr (RoA) (manyleb).

  Mae strwythur y cymhwyster hwn yn rhoi hyblygrwydd i ddysgwyr ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau yn dibynnu ar eu llwybr gyrfa dynodedig fel artist colur cyfryngau theatrig proffesiynol.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol i gael asesiadau.

  Yn ogystal, bydd ganddynt waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu gwisg a cit.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd