Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Colur Theatrig, Effeithiau Arbennig a Cholur Gwallt a’r Cyfryngau yn gymhwyster lefel dechnegol i ddysgwyr sy’n chwilio am yrfa fel artist colur cyfryngau theatrig cyflogedig a / neu hunangyflogedig.

Byddwch yn gweithio gyda pherfformwyr i lefel uchel o allu galwedigaethol, gan ddarparu gwasanaethau gwallt a cholur yn y diwydiannau cyfryngau, theatr, celfyddydau perfformio, ffasiwn a ffotograffiaeth.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).