VTCT Lefel 2 Therapi Chwaraeon (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys cymwysterau unedau unigol i raddau helaeth yn ogystal â Thystysgrif Lefel 3 mewn tylino Swedaidd. Mae’r cymwysterau uned yn cynnwys: Anafiadau mewn Chwaraeon, Effeithiau ymarfer ar systemau’r corff, Profi ffitrwydd a hyfforddiant, Maeth ar gyfer perfformiad Chwaraeon, Anatomeg a Ffisioleg ar gyfer Chwaraeon a Sgiliau Busnes mewn Chwaraeon. Bydd gofyn i fyfyrwyr brynu siwt drac priodol, crys polo/siorts addas. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei dosbarthu ar adeg cofrestru.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year