VTCT NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gamu ymlaen mewn ystod o feysydd sy’n gysylltiedig â therapi harddwch. Datblygwyd y cynnwys yn unol â gofynion y diwydiant, yn enwedig mewn triniaethau trydanol i wella edrychiad y croen a’r corff. Mae’r cwrs yn cynnwys triniaethau trydanol ar gyfer yr wyneb a’r corff, diflewio trydanol, tylino Swedaidd, Therapi cerrig, aromatherapi ag olewydd wedi’u blendio ymlaen llaw a rhoi lliw haul â chwistrell. Mae dulliau asesu’n cynnwys arsylwi ar waith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynau ar lafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd unedau. Bydd dysgwyr yn cael gwaith cartref i’w gwblhau sy’n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau gweithlyfrau ac ymarfer sgiliau.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn cofrestru. Mae'n rhaid bod dysgwyr wedi ennill NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch neu gymhwyster cyfwerth.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i arbenigo mewn triniaethau penodol neu gamu ymlaen at gyrsiau Lefel 4. Mae cyfleoedd gwaith fel gweithio mewn sba a llongau'n cael eu hannog.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd gofyn i ddysgwyr brynu gwisg unffurf a byddai cael mynediad i gamera (dim ffôn symudol) o fantais ar gyfer dogfennau portffolio. Pris y wisg unffurf: I’w gadarnhau Nwyddau: £35 Pris y Cit: I’w gadarnhau

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year