Crynodeb o’r cwrs

Mae dysgwyr sy’n cymryd y cymhwyster hwn yn elwa o ddysgu am wahanol fathau o dechnoleg TG a chyfrifiadura ar draws y gwahanol lwybrau. Bydd yn apelio at fyfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau TGCh a bydd yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant TG. Mae’r cymhwyster yn cynnwys dwy uned a aseswyd yn allanol a fydd yn cynorthwyo dysgwyr wrth iddynt symud ymlaen ymhellach i lefelau uwch o ddysgu galwedigaethol neu i raglen brentisiaeth. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys o leiaf 5 wythnos o brofiad gwaith mewn diwydiant sy’n gysylltiedig â TG.