Crynodeb o’r cwrs

Cyflwynir y cwrs Ymwybyddiaeth Drws Tân trwy NOCN SiteRight, mae tystysgrifau at ddefnydd DPP ac fe’u cyflwynir i ffitwyr a goruchwylwyr neu staff swyddfa eraill a allai fod yn gysylltiedig â gosod drysau tân.

Mae’r cwrs yr un peth ar gyfer y ddau, ond mae’n cael ei gyflwyno i wahanol grwpiau o naill ai ffitwyr neu oruchwylwyr, fel bod y pwynt perthnasol y mae pob un yn gofyn amdano yn cael ei drafod.

Dim ond y cwrs ymwybyddiaeth fydd ei angen ar y goruchwylwyr, oni bai y byddant yn gosod drysau tân hefyd, yna bydd gan y ffitwyr yr opsiwn o gael eu hasesu ar y safle, gosod set drws tân cyflawn ac mae hyn wedi’i farcio yn erbyn meini prawf NVQ ac wedi’i ardystio gan NOCN . Gellir ychwanegu’r dystysgrif hon at unrhyw gerdyn CSCS ac mae’n darparu prawf cymhwysedd y ffitwyr yn ôl yr angen.