Crynodeb o’r cwrs

Mae materion iechyd meddwl yn y gweithle yn bodoli ac yn effeithio ar bob unigolyn. Bellach, yn fwy nag erioed, anogir busnesau i berchnogi lles gweithwyr a gallwn eich helpu i gyflawni hyn. Bydd ein cwrs ymwybyddiaeth yn rhoi hyder i staff wybod beth yw iechyd meddwl a sut i gydnabod, darparu cyngor a chefnogi cyflyrau amrywiol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Beth yw iechyd meddwl a pham mae pobl yn datblygu cyflyrau iechyd meddwl
– Rôl Cymorth Cyntaf i gefnogi iechyd meddwl
– Sut i ddarparu cyngor a chefnogaeth ymarferol i berson sy’n cyflwyno cyflwr iechyd meddwl
– Sut i adnabod a rheoli straen
– Sut i adnabod ystod o gyflyrau iechyd meddwl