Crynodeb o’r cwrs

Nid yw ysgrifennu’n glir ac yn berswadiol yn sgil hawdd i’w feistroli. Bydd y cwrs Ysgrifennu Adroddiadau yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i strwythuro’ch adroddiadau fel bod eich neges yn sefyll allan. Byddwn yn rhoi’r sgiliau i chi gynhyrchu adroddiadau sy’n gliriach, yn fwy perswadiol ac a fydd yn ysbrydoli gweithredu.

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn yn gwella sgiliau mewn:
• Deall elfennau allweddol adroddiad
• Strwythurau adrodd
• Cynllunio, drafftio a phrawfddarllen
• Datblygu naws fwy deniadol a phriodol
• Cysylltu ffeithiau a chasgliadau yn glir
• Llunio argymhellion sy’n debygol o weithredu arnynt

Bydd y cwrs yn rhoi’r sgiliau i ddysgwyr gynhyrchu adroddiadau effeithiol sy’n ennill ac yn cynnal sylw’r darllenydd ac yn caniatáu ichi sefyll allan ymhlith eich cyfoedion