Gan ddymuno pob lwc i bawb sy’n dechrau ar eu harholiadau! Dyma rywbeth rydym yn gobeithio fydd yn helpu gyda’r adolygu!

Cofiwch, cyn belled â’ch bod yn gwneud eich gorau glas gallai neb ofyn rhagor ohonoch chi.