Dychwelyd i Ddysgu

Oes angen help arnoch gyda Darllen, Ysgrifennu, Mathemateg neu ddefnyddio Cyfrifiadur?

 

Rydym yn cynnig cymorth sgiliau hanfodol AM DDIM i bob myfyriwr ar draws ein holl gampysau. Gall ein staff cymwysedig eich helpu i gyflawni eich nod terfynol drwy gynnig cymorth gyda Saesneg, Mathemateg a TGCh.

Caiff y dosbarthiadau eu haddysgu mewn grwpiau bach cyfeillgar, lle y mae’r gwaith wedi’i deilwra i anghenion unigol. Mae’r gwasanaeth Dychwelyd i Ddysgu hefyd yn gweithredu mewn lleoliadau ar draws Castell-nedd Port Talbot ac rydym yn cynnig sgiliau hanfodol ledled Sir Powys.

Gall y cwrs hwn fod yn gam cyntaf i ddychwelyd i addysg, gwella rhagolygon cyflogaeth neu roi’r wybodaeth i rieni fel y gallant gefnogi eu plant yn yr ysgol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar:

Coleg Castell-nedd a Choleg Afan: 01639 648051 / 01639 648613
Coleg Pontardawe: 01639 648101 / 648051
Coleg Bannau Brycheiniog 01686 614400
Coleg Y Drenewydd: 01686 614210

Ein Cyrsiau

Dychwelyd i Ddysgu

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Dechreuwyr

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Uwch

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Llythrennedd Digidol

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Paratoi ar gyfer y Gweithle

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Gwellhawyr