Dychwelyd i Ddysgu

Oes angen help arnoch gyda Darllen, Ysgrifennu, Mathemateg neu ddefnyddio Cyfrifiadur?

 

Rydym yn cynnig cefnogaeth sgiliau hanfodol AM DDIM i bob myfyriwr ar draws ein campysau. Gall ein staff cymwys eich helpu i gyflawni eich nod yn y pen draw gyda chefnogaeth a ddarperir yn Saesneg, Mathemateg a TGCh.

Addysgir y dosbarthiadau mewn grwpiau bach cyfeillgar, lle mae gwaith wedi’i deilwra i anghenion unigol.

Yn ogystal, mae’r gwasanaeth Dychwelyd i Ddysgu yn gweithredu mewn lleoliadau ledled Castell-nedd Port Talbot ac rydym yn cynnig sgiliau hanfodol ledled Sir Powys.

O ganlyniad, gall y cwrs hwn weithredu fel cam cyntaf yn ôl i addysg, i wella rhagolygon cyflogaeth neu dim ond i roi’r wybodaeth i rieni gefnogi eu plant yn yr ysgol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar:

Coleg Castell-nedd a Choleg Afan: 01639 648051 / 01639 648613
Coleg Pontardawe: 01639 648101 / 648051
Coleg Bannau Brycheiniog 01686 614400
Coleg Y Drenewydd: 01686 614210

Ein Cyrsiau

Dychwelyd i Ddysgu

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Dechreuwyr

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Uwch

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Llythrennedd Digidol

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Paratoi ar gyfer y Gweithle

ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) – Gwellhawyr