Dychwelyd i Ddysgu

A oes angen cymorth arnoch gyda Darllen, Ysgrifennu, Mathemateg neu i ddefnyddio cyfrifiadur?

Rydym yn cynnig cymorth RHAD AC AM DDIM gyda sgiliau hanfodol i’r holl fyfyrwyr ar draws ein campysau. Gall ein staff cymwysedig eich helpu i gyrraedd eich nod yn y pen draws gyda chymorth yn cael ei roi mewn Saesneg, Mathemateg a TGCh.

Addysgir y cyrsiau mewn grwpiau cyfeillgar, bach, lle caiff y gwaith ei deilwra i anghenion unigol. Mae’r gwasanaeth Dychwelyd i Ddysgu hefyd yn gweithredu mewn lleoliadau ledled Castell-nedd Port Talbot ac rydym yn cynnig sgiliau hanfodol ledled Sir Powys.

Gall y cwrs hwn weithredu fel cam cyntaf yn ôl i fyd addysg, i wella rhagolygon cyflogaeth neu’n syml i roi gwybodaeth i rieni a fydd yn eu galluogi i gefnogi eu plant yn yr ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar y rhifau isod:

Colegau Afan a Castell-nedd: 01639 648371
Coleg Bannau Brycheiniog: 0845 4086 400
Coleg y Drenewydd: 0845 4086 210