Oes angen help arnoch gyda Darllen, Ysgrifennu, Mathemateg neu ddefnyddio Cyfrifiadur?

Rydym yn cynnig cefnogaeth sgiliau hanfodol AM DDIM i bob myfyriwr ar draws ein campysau. Gall ein staff cymwys eich helpu i gyflawni eich nod yn y pen draw gyda chefnogaeth a ddarperir yn Saesneg, Mathemateg a TGCh.

Addysgir y dosbarthiadau mewn grwpiau bach cyfeillgar, lle mae gwaith wedi’i deilwra i anghenion unigol.

Yn ogystal, mae’r gwasanaeth Dychwelyd i Ddysgu yn gweithredu mewn lleoliadau ledled Castell-nedd Port Talbot ac rydym yn cynnig sgiliau hanfodol ledled Sir Powys.

O ganlyniad, gall y cwrs hwn weithredu fel cam cyntaf yn ôl i addysg, i wella rhagolygon cyflogaeth neu dim ond i roi’r wybodaeth i rieni gefnogi eu plant yn yr ysgol.

Cyrsiau Cyfredol Mathemateg, Saesneg a TG Sylfaenol

 

Dydd/Nos Lleoliad Pris
Llun, Maw, Mer, Iau (Dydd) Castell-nedd AM DDIM
Maw (Nos) Castell-nedd AM DDIM
Iau (Nos) Afan AM DDIM
Llun, Mer, Iau (Dydd) Pontardawe AM DDIM
Mer (Dydd) Glynneath AM DDIM
Maw, Iau (Dydd) Banwen AM DDIM
Maw, Iau (Dydd) Sandfields AM DDIM
Mer (Nos) Sandfields AM DDIM
Gwe (Dydd) Castell-nedd YMCA AM DDIM
Llun (Dydd) Ystradgynlais AM DDIM
Mer, Iau (Dydd) Bannau AM DDIM
Mer, (Dydd) Y Drenewydd AM DDIM
Llun (Dydd) Y Trallwng AM DDIM
Gwe (Dydd) Y Drenewydd AM DDIM
Llun (Dydd) Llandrindod AM DDIM

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm ar:

enquiries@nptcgroup.ac.uk