Cymraeg @ Grŵp Colegau NPTC

Yng Ngrŵp NPTC, awn ati i annog ein myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a’n myfyrwyr sy’n dysgu’r Gymraeg iddefnyddio’r iaith lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Mae’r coleg yn cynnal llawer o glybiau a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn sy’n addas i chi, beth bynnag lefel eich sgiliau yn y Gymraeg.

Os hoffech gyflawni eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg neu gwblhau’ch gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg, ac mae staff sy’n siarad Cymraeg yn dysgu yn y meysydd pwnc perthnasol, gwnawn bob ymdrech i’ch helpu i astudio yn yr iaith o’ch dewis. Mae cyfleoedd ar gael i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i barhau i ddatblygu’u sgiliau ieithyddol drwy gyflawni cymwysterau ychwanegol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych yn dod i Grŵp Colegau NPTC o ysgol cyfrwng Cymraeg,byddwch yn cwrdd ag Angharad, y Cydgysylltydd Datblygu Dwyieithog yn ystod y tymor cyntaf, i gael manylion am y Gymraeg yn y coleg!

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Angharad Morgan
Cydgysylltydd Datblygu Dwyieithog
(Campysau Castell-nedd Port Talbot)
E-bost – angharad.morgan @nptcgroup.ac.uk
Ffôn: 01639 648409

Robin Gwyn
Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd (Campysau Powys)
E-bost: robin.gwyn@nptcgroup.ac.uk
Ffôn: 0845 4086410