Ar ôl i chi Wneud Cais

Ar ôl i chi Gyflwyno’ch Cais

Ar ôl i chi gyflwyno’ch cais, bydd ein tîm derbyniadau yn ei drosglwyddo i arweinydd y cwrs, a fydd yn ystyried eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Os yw arweinydd y cwrs o’r farn eich bod yn addas ar gyfer y cwrs, yna byddant yn eich gwahodd i gam nesaf y broses:

Cyfweliad / Clyweliad

Cyfweliad:

Fe’ch gwahoddir i gael cyfweliad ag arweinydd y cwrs a byddant yn gofyn cwestiynau i chi i helpu i benderfynu a yw’r cwrs yn ffit da i chi ac i’r gwrthwyneb. Byddwch chi’n cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi hefyd.

Clyweliad: (Music HND)

Os ydych wedi gwneud cais i’r HND mewn Cerddoriaeth, mae angen clyweliad lleisiol / offerynnol cyn ei dderbyn ar y cwrs.

Derbyn Cynnig

Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cyfweliad / clyweliad, byddwch yn derbyn cynnig o le ar y cwrs. Mae dau fath o gynnig:

Cynnig Amodol

Mae cynnig amodol yn golygu bod eich lle ar y cwrs yn dibynnu ar eich bod chi’n cwrdd â meini prawf penodol fel cyflawni canlyniadau arholiad penodol neu gael tystysgrif DBS.

Cynnig Diamod

Mae cynnig diamod yn golygu bod arweinydd y cwrs wedi penderfynu eich bod eisoes yn cwrdd ag unrhyw feini prawf / profiad gofynnol a’ch bod yn cael cynnig lle ar y cwrs.

Derbyn / Gwrthod eich Cynnig

Os gwnaethoch gais trwy UCAS, bydd eich cynnig yn cael ei wneud i chi trwy UCAS a bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i UCAS Track i dderbyn neu wrthod eich lle ar y cwrs.

Os gwnaethoch gais yn uniongyrchol atom ni, byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys eich cynnig a bydd angen i chi fewngofnodi i’n system ymgeisio uniongyrchol i dderbyn neu wrthod eich cynnig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch anfon e-bost at ein tîm derbyniadau trwy admissions@nptcgroup.ac.uk